مجموعه پاک مهر افشار در سال 93 در ادره ثبت شرکتها باشماره ثبت 514989به ثبت رسید
حوزه فعالیت شرکت ارائه دهنده خدمات در حوزه های مختلف اعم از نظافت منزل,مشاعات ساختمان,ارائه خدمات به شرکت وموسسه ها قالیشویی مبل شویی وخدمات فنی…میباشد
درطول این سالیان با بهره وری از متخصصین کاری جوان در حوزه های مختلف خدماتی وتکیه بر دانش روز و ارائه دهنده خدمات بر مبنای نظم,دقت,تعهدکاری مفتخر بودیم باسابقه درخشان در خدمت شما عزیزان باشیم.